Náučné prvky na detských ihriskách


Ponuka náučných hracích prvkov:

  • Drevená zvonkohra – vytvorené z drevených kolíkov rôzneho typu aj s ľahkým dreveným kladivkom.

  • Kocky so zvieratami – točením kociek na osi deti vytvoria skupinu zvierat – lesné, vodné, vtáci, hmyz. Zvieratá sú na kockách vytvorené gravírovaním.
  • Slepá mapa Slovenska na magnetickej tabuli – Na mape sú vyobrazené (bez názvu) veľké mestá Slovenska a okolité štáty. Deti majú k dispozícii magnetky miest a okolitých štátov. Cieľom hry je pripnúť magnetku na správne miesto.

 

  • Naše stromy a kry – tabuľka s obrazmi stromov. Deti pripínajú listy a plody ku konkrétnym stromom.
  • Tabuľa na kreslenie s kriedou – tabulu vieme osadiť samostatne alebo môže byť použitá ako druhá strana niektorých vyššie uvedených prvkov.

Montáž náučných prvkov sa uskutoční individuálne, podľa danej situácie v areáli ihriska. V našom pilotnom projekte sme všetky štyri náučné prvky montovali na existujúcu, nevyužitú kovovú konštrukciu, ktorá zostala nevyhovujúcich hojdačkách. Konštrukciu sme prispôsobili, stĺpy skrátili a prvok sme zakryli strieškou. Pod tabule s mapou a stromami sme osadili preglejku, ktorá je zo zadnej strany ošetrená tabuľovou farbou a výborne sa na ňu kreslí kriedou. Každopádne mapu a stromy môžeme montovať aj na iný základ, ak je v areáli k dispozícii niečo, čo sa dá využiť na takéto účely alebo môžeme tabule pripevniť na stenu.